Klicka på följande länk:

Historik över folkskoleväsendet i Larvs socken