För visning av museet kontakta: Marianne Svensson tel. 0705942043 eller
Hans Lundmark tel. 0512-42021, 0705429977.

Styrelse:

Hasse Lundmark, ordf.
Rune Fridén, kassör
Inger Rydberg, sekr.
Ove Johansson
Lennart Gidstedt
Per Gustavsson
Kerstin Lidén

 

E-postadress till föreningen:

larvshembygdsforening@gmail.com