För visning av museet kontakta: Marianne Svensson tel. 0705942043 eller
Hans Lundmark tel. 0512-42021, 0705429977.

Styrelse:

Hasse Lundmark, ordf.
Rune Fridén, kassör
Inger Rydberg, sekr.
Jenny-Ann Olsson
Lennart Gidstedt
Monica Rosberg
Kerstin Lidén

E-postadress till föreningen:

larvshembygdsforening@gmail.com