För visning av museet kontakta: Hans Lundmark tel. 0512-42021, 0705429977.

Styrelse:

Hasse Lundmark, ordf.
Rune Fridén, kassör
Monica Rosberg, sekr.
Marita Larsson
Lennart Gidstedt
Gunilla Fernlöf
Tony Larsson

E-postadress till föreningen:

larvshembygdsforening@gmail.com