Larvs hembygdförening startade sin verksamhet den 13 nov, 1958. Föreningens förste ordf. var Artur Johansson, Sulevad. Redan omkr. år 1920 bildades dock en fornminnesförening i JUF:s regi. Initiativtagare till denna var Carl Andersson, Backgården.

En gammal ryggåsstuga köptes in från Karlsberg och flyttades fram till trädgården vid dåvarande Larvs ålderdomshem. Här ställde man i ordning ett hembygdsmuseum med insamlade gamla allmogeföremål. I slutet av 1950-talet var stugan tyvärr i så dåligt skick, att man diskuterade en renovering samt flyttning till annan plats. Så blev det dock inte, utan den stod kvar till 1970, då den slutligen revs ner.

Museiinventarierna hade då förvarats i f.d. slöjdsalen vid Kyrkskolan under ca. 10 år. Med tiden blev samlingarna allt mer omfattande och flyttades så 1970 till sin nuvarande plats i Larvs skola. De drygt 1000 katalogiserade föremålen visas dels i montrar, men först och främst i flera uppbyggda miljöer, där man kan uppleva hur man bodde och även vad man åt under 17- 1800-talen.

Den senaste miljön är ett skolmuseum med skolmöbler, undervisningsmateriel och böcker från ca. 1850 – 1960. Här kan man även studera ett stort antal skolkort från ca. 1910 och fram till 1990-talet.