Har musiken där du bor en dialekt precis som du när du pratar

I Hedensborg tillsammans med två riksspelmäns virtuositet och innerlighet

bjuds publiken på en folkmusikalisk resa med berättelser om legendariska spelmän.

Från Fjärås i söder till Vänern i norr.

10 december kl. 14.00 Hedensborg Larv

Entré 150 kr, fika ingår

Konserten arrangeras i samarbete med Larvs Hembygdsförening