I samband med öppet hus i Larvs nyrenoverade skola

den 25 februari har vi öppet i museet