Onsdagen den 15 mars är det årsmöte med Larvs Hembygdsförening

kl. 18.30 hos MatMagnus

Utöver Stadgeenliga ärenden kommer Kent Lindell, Barne-Åsaka att visa

bilder och berätta om en resa till Sydamerika.