Kallelse till årsmöte den 19 februari kl. 18.30 hos MatMagnus

Årsmöte för Hembygdsföreningen o Röda Korset

Föredrag av Stefan Jansson/Stefans Foto: Afrikas minoritetsfolk

Fika

Styrelsen