Årsmöte med Larvs Hembygdsförening torsdagen den 21 februari kl. 18.30

hos MatMagnus.

Program: Stadgeenliga ärenden därefter kåserar Niclas Fällström