Traditionellt Midsommarfirande vid Larvs Församlingshem

den 22-6 kl. 14.00

Medtag fika