Årsmöte för Hembygdsföreningen hålls den 22 feb kl. 18.30 hos MatMagnus

Alla varmt välkomna.